Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 15:36

Διαβίβαση προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβίβαση προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το πλήρες κείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση