Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 14:23

Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφαση, αναρτήθηκε  στον  ειδικό   διαδικτυακό  τόπο  ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), o δασικός χάρτης του συνόλου των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μετά την αναμόρφωσή του κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ελληνικό Κτηματολόγιο¨, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α., ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για την υποβολή των αντιρρήσεων, οι οποίες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Π.Ε. Αχαΐας, με έδρα την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 57-59, Τ.Κ.26222 Πάτρα, τηλ. επικοινωνίας: 2610310654 & 2610316839, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σημειώνεται επιπλέον ότι με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω covid-19, τα αιτήματα, ατελώς αντιρρήσεων ή προδήλων σφαλμάτων, των εκάστοτε ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, Ο.Τ.Α., Κρατικών Υπηρεσιών κλπ. θα υποβάλλονται στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. της Π.Ε. Αχαΐας, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των παραπάνω ενδιαφερομένων με την ανωτέρω διαδικασία και απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Το πλήρες κείμενο της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη με αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) της Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο εδώ