Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 14:16

Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αιτ/νίας είναι διαθέσιμο εδώ