ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 52/2021 από 23-09-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 357), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 13.12.2010 και αριθμό…
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 51/2021 από 13-09-2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αλεξόπουλου Νικόλαου (σύν. 338), για τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης που πρέπει να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν την…
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 10-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., (κατόπιν ματαίωσης λόγω covid της δικασίμου της 19-02-2021), της με αριθ. κατ. 25/2019 από 12-06-2019 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά των: 1) Μπούζα Ευγενίας κλπ. (συν. 375) και κατά της…
Τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Αιτ/νίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
1η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και…
1η Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 11984/22-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) απόφασης της Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ…
Σελίδα 1 από 11