ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται η διαδικασία Διαχείρισης απορριφθέντων αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έτους 2017 προς εξέταση από τις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, ως ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Με την…
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ Α’ και ΣΥΠΟΘΑ Β’ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 στα Γραφεία της Δ/νσης ΠΕΧΩ ΣΧ Δυτικής Ελλάδας,…
Ειδοποίηση - Κλήση για δικάσιμο στις 12-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 37/2022 από 19-04-2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Mονομελούς Εφετείου Πατρών κατά των Νικολάου Αγγελόπουλου του Χρήστου κλπ, (συν 324), με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί το τμήμα της εύλογης αποζημίωσης των…
Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι, µε την αριθ.  52843/04.04.2022 (ΑΔΑ:62Η3ΟΡ1Φ-0ΝΝ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτωλοακαρνανίας, τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη,  οι οποίες έχουν πλέον ως εξής:  Η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 31.05.2022 και είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του…
Σελίδα 1 από 16