ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση της απόφασης περί ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Λευκάδας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Λευκάδας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Τροποποίηση της απόφασης περί ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Κεφαλληνίας-Ιθάκης λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το αρχείο του διορθωμένου δασικού χάρτη είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1rPhPbXX0XTnfuFSp2VG08ssuyC4A-D2_/view?usp=sharing
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ,Από 16/11/2021 η υποβολή των αιτήσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 49/2021 από 23-09-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 696), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 23.2.2016…
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 59/2021 από 19-10-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 400), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 13.12.2010…
Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
2η Τροποποίηση της αρ.7169/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Λευκάδας είναι διαθέσιμη εδώ
Σελίδα 1 από 13