Εγκρίσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συγκροτείται με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 του Νόμου 4014/2011 και αντικείμενο του είναι η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2  που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού για ύδρευση από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος»
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης ΑΕΠΟ του έργου: Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου & Ύδρευση Βασκίνας - Αη Γιάννη - Παλαιοχώρας Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου»
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης ΑΕΠΟ του έργου: «Συμπληρωματικά έργα και έργα Εκσυγχρονισμού για την Υδροδότηση των Δήμων Άργους – Μιδέας – Μυκηνών – Κουτσοποδίου από τις πηγές Λέρνης»
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων και της ΜΠΕ που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1001347 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή «Πλάτανος» της Τ.Κ. Ελεκίστρας, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαϊας, ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του έργου «Νομιμοποίηση με τον Ν. 4178/2013 του ΑΕΠ ΠΑΕ Παναιτωλικός – Προσθήκη Στεγάστρου στη νότια κερκίδα του γηπέδου και αποπεράτωση εργασιών» εντός σχεδίου πόλης Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων επί της ΜΠΕ που αφορά την λειτουργία του έργου: «Δημοτικά Σφαγεία Μεδεώνος, σε γήπεδο εμβαδού 11.553,19τ.μ. στη θέση Κακαβούνα ή Κούτσου» Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας
20-10-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW (8*2 MW) και τα συνοδά έργα πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση «Τούρλα» της Τ.Κ. Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
22-06-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέστορος, Δήμου Πύλου Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
22-06-2016 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», στη θέση όρμος Σελόντα Σοφικού, του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας
22-06-2016 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», σε δημόσια δασική έκταση 43,19035 στρεμμάτων στη θέση «Βαρκούλα» του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.
22-06-2016 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σε δημόσια δασική έκταση 31,150 στρεμμάτων στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 888 ΜΗΛΙΕΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον του οικισμού Νέας Πέρσαινας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, ιδιοκτησίας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. 
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ-ΑΛΟΥΞΑΛ ΑΒΕΕ», στη θέση Τσάπρακας, Τ.Κ. Νεάπολης Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Γελάδα», Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε δασική έκταση στην εγγύς ακτή, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία Σκορπιός Ο.Ε. 
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης, ξενοδοχείου “GRECOTEL LAKOPETRA BEACH” συνολικής δυναμικότητας 558 κλινών, τεσσάρων αστέρων (4*), που βρίσκεται στην περιοχή Λακόπετρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 845 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε θέση πλησίον Σκιαδά, Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, ιδιοκτησίας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.»
 22-06-2016  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του «Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ/Χ 1405494», ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ύψωμα Μαυροβούνι, Δ.Ε. Κορώνης, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιοκτησίας COSMOTE A.E.
23-03-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Δημ. Γαλάνη και Μιχαήλ Αθαν. Γαλάνη που βρίσκεται στη θέση «Μπογικαίικα, Τ.Κ. Δήμαινας, Δ.Ε. Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου»
23-03-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρου ιδιοκτησίας της εταιρείας Αφοί Κολοκούρη Α.Ε. στη θέση Προφήτης Ηλίας του Τ.Κ. Βαχού, Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας
23-03-2016 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου: «Προσωρινή διαχείριση μη επικίνδυνων αστικών στερεών απορριμμάτων (μηχανική διαλογή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση) Δήμων Άργους-Μυκηνών, στη θέση: «Γκριμάρια» της Δ.Ε. Άργους, Δήμου Άργους-Μυκηνών, Νομού Αργολίδας
23-03-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΑΙΤΩΛΙΚΟ 1002897 της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη θέση Άγιος Νικόλαος Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας
23-03-2016 Ανανέωση- Τροποποίηση που αφορά τη λειτουργία του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας», στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δ. Ναυπάκτου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
23-03-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ελαιοτριβείου, ιδιοκτησίας Παύλου και Νικολέτας Βαρδακαστάνη, το οποίο βρίσκεται στη Τ.Κ. Βασιλικού Δ. Ζακύνθου
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά την έγκριση Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας  με κωδικό ονομασίας 2036 ΝΕΟΧΩΡΙ της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Αιτωλικού Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το έργο: «Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας SEAFARMΙΟΝΙΑΝ ΑΕ στη θέση Κουρκούμπελα του Δήμου Ερμιονίδος της ΠΕ Αργολίδος»
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το έργο: «Μετεγκατάσταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών της εταιρείας ΑΘΑΝ. & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΟΕ, στη θέση ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ της νήσου Πλατειάς του Δήμου Ναυπλιέων της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική  ονομασία 249 ΕΥΗΝΟΣ της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτ/νίας και στον οποίο πραγματοποιείται «από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»
21-12-2015 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ)», της εταιρείας: «ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΕΒΕΕ», στο 88ο χλμ  Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου της Δ.Κ. Ισθμίας, Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας.
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας κ. Ηλία Παναγόπουλου, στη θέση: «Σούφρα» της Τ.Κ. Καλλιανίου, Δ.Ε. Τροπαίων, Δήμου Γορτυνίας, Νομού Αρκαδίας
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Ξηράς Ασύρματης Τηλεφωνίας με κωδικό ΚΟΙΤΑ Τ/Κ 035045», ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην τοπική κοινότητα Κοίτα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕΣΤΑΘΕΡΗΤΗΛΕΦΩΝΙΑ&INTERNET Α.Ε.
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Βελτίωση των λιμενικών υποδομών στον λιμένα του Λογγού Παξών»
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Υφιστάμενο σύστημα Υδροδότησης περιοχής Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς»
11-11-2015 Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός με αύξηση χωρητικότητας και λειτουργία του ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων στη θέση «Ξερόλακα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαϊας Π.Δ.Ε.
11-11-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία του έργου: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων Π.Ε. Αχαϊας.»
 12-10-2015 Έκδοση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας : ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη θέση: «ΑΛΑΟΥΖΙ» της  Δ.Κ. Βλαχιώτη, Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Νομού Λακωνίας.
 12-10-2015 Εισήγηση επί της έκδοσης  ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής  Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη θέση: «ΓΚΑΓΚΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Νιάτων, Δ.Ε. Νιάτων, Δ. Ευρώτα, Ν. Λακωνίας.
 12-10-2015 Εισήγηση επί της Ανανέωσης- Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 4185/01-10-2008 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με την οποία ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 3110/20-12-2002(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:28-01-2003) Α.Ε.Π.Ο. του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) Τ.Κ. Μελιγαλά» εντός των ορίων της θεσμοθετημένης ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας, Νομού Μεσσηνίας, λόγω προσθήκης του δικτύου ακάθαρτων της Τ.Κ. Τσουκαλαίικων
12-10-2015  Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου – δραστηριότητας: «Ανανέωση-Τροποποίηση Υφιστάμενου Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Ημεροβίγλι»,  Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας»
 12-10-2015 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις προς το ΠΕΣΠΑ της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου «Βελτιώσεις- επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου» στο Νομό Αρκαδίας.
12-10-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και επέκταση της με ανακύκλωση και μετατροπή των στερεών αποβλήτων της σε υλικό οδοστρωσίας 3Α» της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση ΛΑΓΚΑΔΑ, εκτός ορίων οικισμού ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για γνωμοδότηση στο ΠΕΣΠΑ.
12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1104782 ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον της Τ.Κ. Φραγκουλαίϊκων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ιδιοκτησίας VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 

12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του «Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 835 ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΡΑ»  της  εταιρείας WINDΕΛΛΑΣ και είναι εγκατεστημένος πλησίον Άνω Μουσούρας Δ.Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και είναι εγκατεστημένος στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαϊας Π.Δ.Ε. και στον οποίο πραγματοποιείται «από κοινού χρήση με τις εταιρείες WINDΑ.Ε.Β.Ε. και COSMOTEΑ.Ε.

30-06-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με Κωδικό 1006295 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον του οικισμού «Πανόπουλου» του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας,  ιδιοκτησίας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

30-06-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας –καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για τη λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα

30-06-2015

Μελέτη Ανανέωσης-Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας 3*** “ΑLIKANASBEACHHOTEL” δυναμικότητας 289 κλινών στη θέση «Αλικανάς» Αλυκών, Δήμου Ζακύνθου ιδιοκτησίας «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΞΤΕΕ», λόγω επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για  το έργο/δραστηριότητα: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6MW,  της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΙ Ο.Ε.» στη θέση «Βρούσκα-Βροχώνας» Δ.Ε. Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς της Π.Ε. Κεφαλληνίας»

30-03-2015

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 20MW μετά την επέκταση με την προσθήκη οκτώ νέων ανεμογεννητριών και την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος από τις δέκα επτά  υφιστάμενες Α/Γ και συνοδών έργου αυτού,  στη θέση «Ξερολίμπα –Μονολάτη» της Δ.Ε. Αργοστολίου, Δ. Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 101189/487/2004 Απόφασης ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ-ΥΠ.ΑΝ.-ΥΠΠΟ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου δραστηριότητα: για την κατασκευή –επέκταση κατά 278 κλίνες- και λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Α’  τάξης 4**** υφιστάμενης δυναμικότητας 208 κλινών και συνολικής δυναμικότητας 586 κλινών (μετά την επέκταση του και τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου 290 συνέδρων, στη θέση «Βλυχός» του Δ.Δ. Σκάλας του Δ. Ελειού και Πρόννων του Ν. Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας «Σ. και Κ. Ζαπάντης Α.Ε.»

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 16003πε/4-2-2004 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Γ.Γ.ΠΙΝ του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» σε περιοχή που βρίσκεται νότια του οικισμού Αυλιωτών, του Δήμου Εσπερίων, του Ν. Κέρκυρας

30-03-2015

Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του έργου/δραστηριότητας: «Υφιστάμενου  ξενοδοχείου  με την επωνυμία LOUROSBEACHHOTEL ιδιοκτησίας «Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.», δυναμικότητας 116 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 6.257,53 τ.μ. στη θέση Λούρος, της περιοχής Καλαμακίου του Δ.Δ. Λαγανά Ζακύνθου»

30-03-2015

Εκ νέου υποβολή ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου  «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Α.Ε.» στη θέση  μεταξύ των όρμων «Κολί» και «Αυλάκι» του Σαρωνικού Κόλπου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

30-03-2015

Εκ νέου υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή δυναμικότητας πλωτής μονάδας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε., στη θέση «Σπειρί»  του όρμου Αυλάκι στο Σαρωνικό Κόλπο, ΠΕ Κορινθίας

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενο τυροκομείο δυναμικότητας 1,2 τόνων/ημέρα, ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μοναστηριακίου, Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας»

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων δυναμικότητας 150tn/year» στη θέση «Όρμος Κατσούλη» του Αμβρακικού κόλπου Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.

01-09-2014

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα τεχνικά έργα και στην παράκτια ζώνη του Νομού Μεσσηνίας (αποκατάσταση των ζημιών του προσήνεμου μώλου στο λιμένα Κορώνης Β΄ Φάσης)»

01-09-2014

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση ‘Κουρουκλάτα’ κόλπου Αργοστολίου και αλλαγής χρήσης χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης στη θέση ‘Λαγκαδά-Λακούλια’ Αργοστολίου ΠΕ Κεφαλληνίας με φορέα λειτουργίας Ιχθυοτροφεία Σάμης»

01-09-2014

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά «την μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή-αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλασσινών μεσογειακών ιχθύων από τη θέση ‘Καμηλαύκα’ Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτ/νίας, σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησης της μονάδας επί του αιγιαλού, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β και Λ Μεραντζής ΕΠΕ»

01-09-2014

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 tn/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600tn/έτος) σε θαλάσσια έκταση 40 στρ. και χερσαία έκταση 7405,50τ.μ. στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΑΕΕ με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ»

01-09-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, δυνατότητας παραγωγής 400 κ.μ. ετοίμου σκυροδέματος την ημέρα, ιδιοκτησίας Αντ. Βέλλιου στο Πετροχώρι του Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτ/νίας».
01-09-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση λειτουργούσας παιδικής κατασκήνωσης με την επωνυμία ΑΧΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ σε νέα δυναμικότητα φιλοξενίας 128 παιδιών, καθώς και την λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 18 κλινών, στη θέση ‘Πάνω Λιμνά’ Αγ. Παντελεήμονα ΤΔ Πτέρης, Δ Αιγιαλείας ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου Απόστολου».
13-03-2014 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας  39.750 θέσεων  (159 Ι.Ζ.) σε γήπεδο  εμβαδού 10.048,00 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση Άγιος Δημήτριος της Τ.Κ. Γαλατά, της Δ.Ε. Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
13-03-2014
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ενίσχυση ύδρευσης Νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό»

13-03-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, με 2 υφιστάμενες παλαιές υδρευτικές γεωτρήσεις προς νομιμοποίηση, σύστημα 2 δεξαμενών για τα υγρά απόβλητα της μονάδας και εργαστήριο παρασκευής ζωοτροφών, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ Ο.Ε.», στη θέση «Χελμόλακα» της Δ.Κ. Καρδαμά του Δ. Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας».
18-02-2014 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Υγειονομικών Μονάδων» ιδιοκτησίας της εταιρείας VAKTROSCIENTIFIC- Σταύρος Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Ο.Τ. 35Β στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Π.Ε. Αχαΐας
18-02-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενης τουριστικής μονάδας (Ξενοδοχείο 4ων αστέρων), 365 κλινών,  ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ο.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «Ποταμάκι» Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
05-02-2014 Ανανέωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 883/07-04-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Γ.Γ.Π.Π., η οποία αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λυγουριού», της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, στη θέση «Αυλός - Τζερέκου» της Δ. Ε. Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου Νομού Αργολίδας
05-02-2014

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Ναυπακτίας»