Διοικητική Δομή

Διοικητική Δομή (32)

Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 10:27

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) − Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα την Πάτρα και είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση, συμμετοχή, συντονισμό, σχεδιασμό και την ενεργοποίηση της ΠΑΜ − ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης του και για τη μέριμνα εναρμόνισης του σχεδιασμού μεταξύ Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και την εποπτεία, ενίσχυση και συνδρομή των Περιφερειών, των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, για θέματα πολιτικής άμυνας και τον έλεγχο των ληφθέντων μέτρων προστασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ταχ. Διεύθυνση : ΑΘΗΝΩΝ 105

ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ 26504

Τηλ. 2613-623680

Με βάση την KYA Αριθμ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31-12-2013 (ΦΕΚ 10/Β/8-1-2014):

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. Δ.Π./02/6/21.01.1985 (ΦΕΚ 303/Β΄/20.5.1985) (Ορθή Επανάληψη 17.05.1985) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισ/των στο Νομό Μεσσηνίας» απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Καλαμάτα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Λευκάδας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την οικ/1693/ΤΣΕΠ31.2/12.10.1994 (ΦΕΚ774/Β΄/12.10.1994) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας», απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα τη Λευκάδα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Αχαΐας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/1381/ΤΣΕΠ31.2/11.8.1993 (ΦΕΚ 649/Β΄/30.8.1993) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αχαΐας» απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Πάτρα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Αρκαδίας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6994/Α312/31.10.2007(ΦΕΚ 2193/Β΄/13.11.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Αρκαδίας», απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Τρίπολη.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6604/Α312/17.10.2007 (ΦΕΚ 2046/Β΄/18.10.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Ηλείας», απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα τον Πύργο.

 

 

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΠ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ορισμός εισηγήτριας Υπηρεσίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
-Σύσταση Τ.Α.Σ. στον Νομό Κεφαλληνίας
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 52-56 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Τ.Κ. 26222, ΠΑΤΡΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τ.Κ. 27100, ΠΥΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 173,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΥΠ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, Τ.Κ. 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ
Λεωφ. Ριζοσπαστών & Ευαγγελάτου Αντιχόου, ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.
2610-589100 εως 2610-589399
 26210-35960
27210-96970, 27210-96971
26450-26432
26710-94413, 26710-94418
FAX 
2610-390080
26210-32824
27210-96972
26450-26142
26710-94419
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.Ι.Ν


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ :

Τμήμα Προστασίας Διοίκησης, Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου κατηγόρου

•Η Διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων

•Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας

•Η εκτέλεση υλοτομικών εν γένει εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών

•Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών

•Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων

•Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων

•Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των δ/ξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδίκασης αυτών.

Τμήμα Δασοτεχνικών ΄Εργων

•Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών

•Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τούτου αρμοδίως Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού

•Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας

•Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων

•Η μέριμνα για τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού

Τμήμα Προστασίας Δασών

•Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου

•Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου προληπτική αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων

•Η έκδοση πρωτοκόλων διοικητικής αποβολής για κατάληψη Δημοσίων Δασικών εκτάσεων

•Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων

•Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων σε Δασικές εκτάσεις, κλίση προς ακρόαση του παραβάτη

•Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογραφήσεως, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεων δασικών εκτάσεων.

•Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/78

•Εκδοση δασικών απογραφικών διατάξεων

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής

•΄Εκδοση αδειών, έλεγχος δικαιολογητικών θήρας

•΄Εκδοση ρυθμιστικών διατάξεων θήρας

•΄Ελεγχος Κυνηγητικών Συλλόγων κ.λ.π.

•΄Ιδρυση και κατάργηση καταφυγίων θηραμάτων

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

•Η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσης

•Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια δημοπρασιών, προμηθειών και πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Δ/νσεως και των υπ΄ αυτήν μονάδων.


Δασονομεία, Δασοφυλάκια, Φυτώρεια, Εκτροφεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (Υπαγόμενα στα αντίστοιχα Δασαρχεία. Ταχ. Δ/νση. τηλεφωνα, fax)

Δασαρχεία−Δασονομεία−Δασοφυλακεία :

1. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασαρχεία εξακολουθούν να λειτουργούν μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική αρμοδιότητα, ως οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και διαρθρώνονται στις υφιστάμενες κατά τον ανωτέρω χρόνο οργανικές τους μονάδες.

2. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασονομεία εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως γραφεία, υπαγόμενα στα οικεία Δασαρχεία ή τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, όπου δεν υπάρχουν Δασαρχεία.

3. Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασοφυλακεία εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως γραφεία, υπαγόμενα στα οικεία Δασαρχεία ή τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, όπου δεν υπάρχουν Δασαρχεία.Ορθοφωτογραφίες 2007-2009
 (Συνδεση με διαδραστικούς χάρτες της"Κτηματολόγιο ΑΕ")  -   ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ   -  ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Ν.4280/2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και αλλες διατάξεις

N. 998/1979

Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας

Ν.1845/1989

Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις

Ν.2503/1997

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2637/1998

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Yπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις

Ν.2647/1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2664/1998

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Ν.2672/1998

Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Π.Δ.187/2000

Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών

Ν.3208/2003

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις

Ν.3852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.3861/2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 22:16

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα την Πάτρα και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και την συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου. 

Προγραμματισμός Σεμιναρίων Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ.

Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Ηλεκτρονική Υποβολή αιτημάτων εκπαίδευσης  

 

Απολογισμός και προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 25-1-2012pdf

Απολογισμός και προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 16-1-2013pdf

Απολογισμός και προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 07-2-2014pdf

Πίνακας Προγραμμάτων 2011-2016pdf

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2613-623670
2613-623671
EMAIL
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 105, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ 26110,  

Τηλ. 2613-623670,  2613-623671   

FAX : 2613-623679    E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.Ι.Ν


 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Η Διεύθυνση Δασών ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασαρχείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασαρχεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασαρχείου ξεχωριστά.

Η Διεύθυνση Δασών ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του νομού της έδρας, έχει έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού και οι οργανικές μονάδες από τις οποίες αποτελείται έχουν επίσης έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού.


 Για τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας η αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

αα) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

ββ) Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, το χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων, τη μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την έκδοση και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων, την τήρηση των δασικών βιβλίων, την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και την εποπτεία επί της προστασίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών και δασικών εκτάσεων, αναπτύξεως θήρας, Ιχθυοπονίας και δασικής αναψυχής.
Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.

γγ) Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του νομού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου, τη διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του νομού.


Για τους Νομούς: Αργολίδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας η αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών διαρθρώνεται ως κατωτέρω:

αα) Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας. Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

ββ) Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, τη δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, την επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, το χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων, την έκδοση και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων και το χειρισμό θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και τη μέριμνα εκδίκασης αυτών.
Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνονται τα ακόλουθα γραφεία:

1. Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.

2. Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα της θήρας, ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών οργανώσεων, πλην της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, και των θεμάτων που αφορούν στους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, πλην εκείνων της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.

γγ) Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του νομού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου, τη διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του νομού.


Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε. 995/2010 σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872Β/29-12-2015)

 _ Δικαιολογητικά - Διαδικασίες Πράξεων :   Σύνδεση με τα ΚΕΠ  

Δασικοί Χάρτες             _ Ορθοφωτογραφίες 2007-2009  (Συνδεση με διαδραστικούς χάρτες της "Κτηματολόγιο ΑΕ")


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Ν. 3889/2010     Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

Ν. 4280/2014        Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και αλλες διατάξεις

N. 998/1979           Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας

Ν.1845/1989          Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις

Ν.2503/1997          Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2637/1998          Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Yπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις

Ν.2647/1998          Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2664/1998          Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Ν.2672/1998          Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Π.Δ.187/2000        Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών

Ν.3208/2003          Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις

Ν.3852/2010          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.3861/2010          Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 21:56

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Υδάτων έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,
τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα,
την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων,
καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής τους, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων,
το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες, την κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος,
η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων. 

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους,
την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων,
την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους, καθώς και
το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας,
καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.


 Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων

1η Αναθεώρηση (έτος 2017) - Τα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων

Τα πρώτα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων  (έτη 2013 - 2014)

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ):


Ακτές Κολύμβησης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ)


Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ)

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 21:37

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας με Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δήμους, 
την παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, 
καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.

Επίσης, είναι αρμόδιο να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα αρμοδιότητάς της.

β) Τμήμα Φυσικών Πόρων 

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Αρμοδιότητες Τομέα ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας:

1. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Ειδικότερα, στην αρμοδιοτητά του υπάγονται:
Φωτοβολταϊκοί ή ηλιοθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) MWp
Αιολικοί σταθμοί, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εκατό (100) kW
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί καθώς και λοιποί σταθμοί που χρησιμοποιούν ΑΠΕ (από τις οριζόμενες στο στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3851/2010), με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των πενήντα (50) kW
- Σταθμοί βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) MWp
- Γεωθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του μισού (0,5) MWp
- Σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) Mwe

2. Επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών.

Δικαιολογητικά για άδεια Εγκατάστασης Σταθμών ΑΠΕ   pdf      - Δικαιολογητικά για άδεια Λειτουργίας Σταθμών ΑΠΕ  pdf

Αρμοδιότητες Τομέα Ορυκτού Πλούτου :

Για Λατομεία Μαρμάρων - (Σχετικές αιτήσεις, δικαιολογητικά σε αρχεία doc) :
1. Η εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.  
2. Η χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο χώρο
3. O υπολογισμός ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων.   
4. Η παράταση σύμβασης μίσθωσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της αρχικής μίσθωσης.     
5. Η έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών  
6. Η εφαρμογή των όρων των συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.
7. Εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού.
8. Κάθε άλλο σχετικό, με τα αντικείμενα αυτά, θέμα, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Για Λατομεία Αδρανών Υλικών - (Σχετικές αιτήσεις, δικαιολογητικά σε αρχεία doc) :

1. Η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εντός και εκτός των λατομικών περιοχών.
2. Η εκμίσθωση με απ΄ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών περιοχών  
(η εκμίσθωση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης)   
3. Η εκμίσθωση με απ΄ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών εκτός των λατομικών περιοχών  
(η εκμίσθωση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης)    
4. Υπολογισμός ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων.   
5. Η έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών 
6. Η ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης και η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών.
7. Κάθε άλλο σχετικό, με τα αντικείμενα αυτά, θέμα, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Πατρας,

με έδρα την Πάτρα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για
την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,
την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

δ) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Τρίπολης,

με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για
την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών,
την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 

Ν.3468/2006

"Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης"

ΥΑ.13310/2007

"Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"

Ν.3851/2010

"Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής"

ΥΑ.14810/2011
,ΦΕΚ.2373/Β

"Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)"

Ν.2837/2000

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις

Διατάξεις ΑΠΕ

Ενοποιηση των διαταξεων του ν.3468/2006 οπως τροποποιηθηκαν απο τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπων διαταξεων νομων

Ν.2244/1994

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

Ν.2773/1999

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις

Ν.2941/2001

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ν. 669/1977

Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

Π.Δ.285/1979

Περί εκμισθώσεως Δημόσιων Λατομείων Βιομηχανικών Ορυκτών και Μαρμάρων

Ν.1428/1984

Εκμετάλλευση αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν.2115/1993

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84 εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις

Ν.2702/1999

Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :

ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ) http://www.rae.gr/
ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας)  www.desmie.gr/


  Στατιστικά στοιχεία ΑΠΕ και Λατομείων για το 2012   pdf


 Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ

geodata rae

Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη του ΥΠΕΚΑ :

LATOMEIA

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος,
τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων,
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων,

καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει απονεμηθεί στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                       ΕΣΩΤ.
Ζήση Ουρανία (προϊστ.) .................. 136        

Μουντζογιάννη Αργίνη ................... 135       
Μουρελάτος Παναγιώτης ................134        
Μαρίνος Δημήτριος ........................ 133       
Σπυροπούλου Αγγελική................... 132       
Ξυράφας Γεώργιος ........................ 128       
Σιδέρη Ευαγγελία ......................... 138        
Νινιράκη Μαριάννα ........................ 140       
Ματθαίου Δήμητρα ........................ 139
Σταματοπούλου Αν. ...................... 129        


β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού,
το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες,
την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                      ΕΣΩΤ. 
Θεοφανοπούλου Φωτεινή (προϊστ.)
   124
  
Κουκουδάκη Καλλιόπη ................... 123      
Φελούκας Παναγιώτης .................. 122   
Καλαπόδη Γεωργία ....................... 111     
Πολίτη Ε. ................................... 108
Νείλα Α. .................................... 120
Λαμπρόπουλος Σ. (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ...... 109         


Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους,
τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                   ΕΣΩΤ.         
Βαλαλά Φ. (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ............... 113
Γιαννακοπούλου Ουρ. .................. 117
Κουνάβης Ν. .............................. 100
Παναγόπουλος Γ. ........................ 100


 
 ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

Ν.1650/1986

Διατάξεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ν.2503/1997

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2508/1997

Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις

Ν.2545/1997

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις

Ν.2647/1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ν.2732/1999

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας

Ν.2831/2000

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Ν.2971/2001

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις

Ν.3010/2002

Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

Ν.3044/2002

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ν.3212/2003

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Π.Δ.267/1998

Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους
των προστίμων αυτών

Ν.2852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Ν.4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτησημεδημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ν.4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οδηγίες σύνταξης φακέλων παρεκκλίσεων εγκταστάσεων εκτός ορίων οικισμών

Στοιχεία προτάσεων έγκρισης πολεοδομικών σχεδίων (Εγκύκλιος 1/61)

Προτάσεις τροποποίησης Ρυμοτομικών σχεδίων (Εγκύκλιος 8/75)

ΝΟΜΟΣ 3010/2002 (Τροποποίηση Ν.1650/86)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΠΠΕ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΠΕ (για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ)

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Πόλοι αναπτυξης Περιφέρειας)

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Παραγωγικές Δραστηριοτητες Περιφέρειας)

ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Πρότυπο Οικιστικό δίκτυο Περιφέρειας)


  Κλίκ στην εικόνα για πρόσβαση στο Γεωπληροφοριακό χάρτη Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων :

periballontika

 


 

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 20:57

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Ν. 4182/2013 ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013) είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Η Διεύθυνση Κοινοφελών Περιουσιών έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν έδρα επίσης την Πάτρα:

α) Τμήμα Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το διορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων,
την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και ειδικότερα ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους,
την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους,
την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων,
την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, την έγκριση διορισμού υποτρόφων,
την παράταση και την αύξηση των υποτροφιών.

β) Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων,
την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων,
την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους,
το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους,
την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης και τα λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.

γ) Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για το διορισμό των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, στους οποίους ανατίθενται έργα αναφορικά με την έγκριση δαπανών εκκαθάρισης ή διαχείρισής τους και την έγκριση λογοδοσίας τους.

δ) Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών,
την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της.
Επίσης, μεριμνά για την κοινοποίηση στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο.

 

Αναρτήσεις Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών  (Αναρτήσεις Αποφάσεων σε ξεχωριστό διαδικτυακό τόπο)
Αξιοποίηση Ακίνητης / Κινητής Περιουσίας (Μακροχρόνιες Μισθώσεις, Μισθώσεις, Εκποιήσεις Ακινήτων, Πωλήσεις Κινητών) - Link απο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Περιουσίας

 

  Παροχή Οδηγιών για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Κοινωφελών Περιουσιών:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

10. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ        

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

15. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

16. ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ  

17. Ανακοίνωση Δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

18. Συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αναγγελία της Κοινωφελούς Περιουσίας

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 20:46

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα την Πάτρα και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες.


Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά.

Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 158

ΤΚ 26442 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.  2610-490354

 

Σελίδα 1 από 3