ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΘΗΝΩΝ 105, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΚ 26110,      Τηλ. 2610-995470,   2610-910019        FAX : 2610-910019

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα την Πάτρα και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και
τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου.

Προγραμματισμός Σεμιναρίων Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ.

Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης συμμετοχής  

Διαβάστηκε 7219 φορές