ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 127/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου

Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής - μεταφοράς) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ:800376736, ΔΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ), που εδρεύει στην θέση : «ΜΑΥΡΙΚΑΣ» ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – Δ.Ε.:ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΤΚ:30003.

Πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημόσιας δασικής έκτασης μετά την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης οδοποιίας του Αιολικού Πάρκου «ΓΕΡΑΜΠΗ», έκτασης συνολικού εμβαδού 33.815,91 τ.μ., στα πλαίσια της υλοποίησης και εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 24 ΜW με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης - ηλεκτρικής διασύνδεσης), της εταιρείας ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε. στη θέση «ΓΕΡΑΜΠΗ» του Δήμου Γ, Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας», για το τμήμα της οδού καθώς και για το τμήμα του δικτύου, που ανήκει στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 138/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου

Άδεια για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής - μεταφοράς) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην εταιρία «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ:999040680, ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), που εδρεύει στην θέση : «ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥΔΙΑ» - ΤΚ: ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ – ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Π. ΗΠΕΙΡΟΥ.

: Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 76 / 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ζαχάρως.

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο