Έγκριση επέμβασης (άρθρου 47Β του N. 998/79 ως ισχύει) επί δύο διακριτών ξεχωριστών τμημάτων δημόσιου δάσους συνολικού εμβαδού 13.262,10 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Πεύκος» της Τ.Κ. Κουταλά του Δήμου Κορινθίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση στον κ. Νικόλαο Γεώργαρη του Μιχαήλ, κάτοικο Μαψού Κορινθίας.

Έγκριση παράτασης (2ης) της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ» με αναθεώρηση.

Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Μεγανησίου.

Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Ιθάκης.

Διορισμός μετακλητής Γενικής Γραμματέως στο Δήμο Καλαμάτας.

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας από αιρετή

Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄ αρ. 113/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ναυπλιέων.

Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από τον Δήμο Αμφιλοχίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλαμάτας, που υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με δυνατότητα νέας ανανέωσης των συμβάσεων αν το Πρόγραμμα συνεχιστεί.

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos