Έγκριση μετακίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1562 και ΚΗΗ 1561 εκτός ορίων του Νομού.

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Αγρινίου από υπαλλήλους

Εν μέρει ανάκληση της υπ αρiθ. 1396π.ε./03-01-2001 Απόφασης κήρυξης αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς του Γ.Γ.Π.Π. (ΦΕΚ 97Δ/09-02-2001 ), για έκταση εμβαδού 5.263,33 τ.μ. στη θέση «Φίλια», Τ. Κ. Γουβών Δ.Ε. Έλους , Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΚ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ-5805

Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε= 16.472,035 στρ. στις θέσεις «Χειμάρα» της Τοπικής Κοινότητας Πυρίχου και «Παρασυρός» της Τοπικής Κοινότητας Σκουταρίου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Εν μέρει ανάκληση της υπ αρiθ. 1396π.ε./03-01-2001 Απόφασης κήρυξης αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς του Γ.Γ.Π.Π. (ΦΕΚ 97Δ/09-02-2001 ), για έκταση εμβαδού 5.263,33 τ.μ. στη θέση «Φίλια», Τ. Κ. Γουβών Δ.Ε. Έλους , Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Έγκριση μετακίνησης του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Κεφαλληνίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8919 εκτός ορίων του Νομού.

αποφασεις της 4ης ΕΠΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14 -6-2019

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο