ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ. και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) η εξυπηρέτηση του κοινού στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έως 30-11-2020 θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού στις υπηρεσίες, πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Απευθείας ανάθεσης προμήθειας γεννήτριας εκτάκτου ανάγκης για την λειτουργία του εκτροφείου Καλουσίου, από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019, αξίας 8.611,80 € ( με Φ.Π.Α.).

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γενήτριας εκτάκτου ανάγκης για την λειτουργία του εκτροφείου Καλουσίου, από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019

Έγκριση αγοράς ενός (1) ημιφορτηγού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Ιθάκης.

Έγκριση αγοράς δύο (2) επιβατικών οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Έγκριση της αριθμ. 434/03.11.2020 (Α.Δ.Α.: ΩΚ6ΥΩΛΙ-Γ9Α) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για σύμβασης μίσθωσης έργου.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 119/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 51/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 159/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 247/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 299/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πηνειού

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe