ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συλλογή και η απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων αμιάντου και η εξυγίανση - αποκατάσταση των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”, στο Δρέπανο.
Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατ΄ άρθρο 48 του ν.4685/ 2020 (ΦΕΚ 92 τ.Α΄), οι Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσαν και δημοσιοποίησαν ανακοινώσεις – προσκλήσεις με τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση σε αυτές των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 ν. 998/ 1979 , όπως αυτές εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της υπ΄αρίθ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΔ/ 64663/ 2956/ 3-07-2020 Αποφάσεως κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2773 τ.Β΄).
Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.
Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.
Το νέο σύστημα πρόωρης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς THEASIS στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), θερμικών/οπτικών καμερών και μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς παρουσίασε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και τα Τμήματα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε 2 Ημερίδες Διάχυσης σε Αχαΐα και Ηλεία στις 16 και 17 Ιουνίου υπό την αιγίδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης αντίστοιχα. Το νέο πρωτοποριακό σύστημα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου SFEDA - "Σύστημα Εποπτείας Δασικών Περιοχών για την Έγκαιρη Ανίχνευση και Αξιολόγηση Δασικών Πυρκαγιών στη Περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου" και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020». Από την Ελλάδα συμμετέχει, επίσης, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ενώ παρατηρητές του έργου είναι το Πυροσβεστικό Σώμα και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς. Στις παραπάνω Ημερίδες που διεξήχθησαν με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε αρχικά Σεμινάριο για το σύστημα THEASIS που αναπτύχθηκε στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια έγινε εκπαίδευση στη χρήση του drone. Προσκεκλημένοι ήταν εκπρόσωποι τοπικών ενδιαφερομένων φορέων, όπως μέλη των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντικές Οργανώσεις, κ.α. Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.
Ο συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιπυρική περίοδο 2020, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, σήμερα το μεσημέρι, στα γραφεία της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Στη σύσκεψη μετείχαν ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Σπυρίδων Πολίτης, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Γεωργία Πατακιάρα, ο Διευθυντής Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Δημήτρης Κατσαρός και η Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας Μαρία Σωτηροπούλου.
Σελίδα 1 από 9