ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129 /18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ. και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β’) ΚΥΑ η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έως 25-10-2020 θα πραγματοποιείται ως κάτωθι:

  • Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας
  • Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου και Αχαΐας.  Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού στις υπηρεσίες, πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Για τις υπηρεσίες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός στην προσέλευση του κοινού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: http://www.apd-depin.gov.gr και κατόπιν στο μενού τηλεφωνικός κατάλογος ή εναλλακτικά Δομή – υπηρεσίες Αποκεντρωμένης για πρόσβαση στα τηλέφωνα των υπαλλήλων.

 

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 114420/20-7-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ύστερα από την με αρ. πρωτ. Επιτροπής 37/18-8-2020 προσφυγή των Δημητρίου Γκορόγια του Ιωάννου και Ουρανίας συζ. Δημητρίου Γκορόγια

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 141672/3-9-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ύστερα από την με αρ. πρωτ. Επιτροπής 51/2-10-2020 προσφυγή του Ντίνου Στυλιανού του Ιωάννη

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 141270/7-9-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ύστερα από την με αρ. πρωτ. Επιτροπής 43/18-9-2020 προσφυγή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για την πραγματοποίηση της απευθείας ανάθεσης « Την προμήθεια ενός σαρωτή (Scanners) μεγάλης ταχύτητας και την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, στα πλαίσια βελτίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας για τον έλεγχο – διόρθωση των γεωχωρικών δεδομένων του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

Εντολή πληρωμής τιμολογίου 16/20-10-2020 Γερμανός Μπαταρίες Επικοινωνία Α.Ε.

Εντολή πληρωμής τιμολογίου 15/20-10-2020 Γερμανός μπαταρίες Επικοινωνία Α.Ε.

Εντολή πληρωμής τιμολογίου Κορκολή Διον. Σωτήριο

Βεβαιωση εμπροθεσμης εκτέλεσης εργου

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe