ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην θέση «Δυτικά της Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών Ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»».

Επικύρωση της αρ. 30/2019(σε ορθή επανάληψη) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ακτίου-Βόνιτσας

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην θέση «Ανατολικά της Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών Ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ».

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην θέση «Δυτική πλευρά Νήσου Οξειάς», Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών Ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ.26/2019 ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Επικύρωση της αριθμ. 35/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 209/2018 Α.Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ.10/2019 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ.49/2019 ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο