Ανανέωση-Τροποποίηση-Κωδικοποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ:BONT0-65H) Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση ̏Ακροκέφαλος˝ Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας και της Τροποποίησης της με αρ. πρωτ.9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ:7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) (ΠΕΤ 1901027829)

Προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης σαράντα (40) στρεμμάτων με σκοπό τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ», η οποία θα προκύψει από μετατόπιση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, και επέκτασή της κατά τριάντα (30) στρέμματα, στη θέση ¨Γλαρονήσι¨, Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας

Απόφαση ορισμού ομάδας εργασίας για εκκαθάριση αρχείου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Β ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ε.Φ. 999.02 στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας και Μεσσηνίας

Τροποποίηση υπ’ αρ. 234688/25-10-2018 ΑΕΠΟ του έργου «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης» της εταιρείας «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ» στην θέση «Λούτσα Παππά» της Τ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων».

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

espa

Web - Mail

Δασικοί Χάρτες

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Your Europe

your europe

Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δ/νση Αλλοδαπών

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο