Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 11:50

Πρόσκληση κατάρτισης καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, έτους 2018, για την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας. CPV 45111100-9

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ