Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:22

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 89021/15-10-18 (ΑΔΑ: ΩΚ19Η-ΧΘΟ) θεωρημένης αρχικής μας Διακήρυξης για την στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕ&Ι).

Η διακήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ