Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 13:03

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 (ΑΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9)  εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ