Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 13:36

Επιχειρησιακό Σχέδιο Προστασίας Εργαζομένων και Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στους χώρους εργασίας των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Το πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση