Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024 12:23

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στην Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Εκπαιδευτική δράση σεμιναριακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα 2&3 Ιουλίου 2024 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Η ενημέρωση έγινε από τη δικηγορική εταιρεία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία – ΝΚ Law Firm», η οποία έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος τέθηκε σε πλήρη ισχύ στις 25.05.2018.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν όλοι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ παραβρέθηκαν και μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας Δρ Δημήτρης Κατσαρός και ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Νικόλαος Παπαθεοδώρου.