ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το έργο BlueCoast (Climate-Smart Coastal Practices for Blue Governance) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg-IPA Ελλάδας – Αλβανίας με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του Εθνικού Θλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Δήμου Χιμάρας και της Αλβανικής εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης παράκτιων περιοχών.

Η περιοχή του Balkan-Med υπέστη περισσότερα από 800 συμβάντα πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του 2014 μόνο. Αυτές οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε πάνω από 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης, εκ των οποίων το 25% ήταν Natura 2000. Οι πυρκαγιές είναι θανατηφόρα γεγονότα, καταστρέφοντας υποδομές, περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς, οικοτόπους άγριας πανίδας και ξυλείας, και επίσης απελευθερώνοντας CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι επιπτώσεις από τις μεγάλες και επανεμφανιζόμενες πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις λανθασμένες μετά τη φωτιά πρακτικές διαχείρισης είναι καταστροφικές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις ανθρώπινες κοινότητες.

Το έργο HOLISTIC στοχεύει να μειώσει τον αριθμό και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, να προστατεύσει ανθρώπους, το φυσικό περιβάλλον και τις ιδιοκτησίες, και ειδικότερα να προωθήσει την πρόληψη των πυρκαγιών μεταξύ αγροτικών κοινοτήτων σε επιρρεπείς σε φωτιές περιοχές των περιφερειών της Αδριατικής.

Το έργο «GUIDEPORT: Integrated accessibility and routing guidance platform for safe multimodal transport in sustainable smart port and regions» υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και συγκεκριμένα στον άξονα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».