Δασικοί Χάρτες

Προηγούμενες Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών

Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες

Πηγή :  ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

 

Ερμηνεία Δασικού Χάρτη και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 

15-6-2021 

Τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

10-6-2021 

1η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

7-6-2021 

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.7334/15-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΣΚ1) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

31-5-2021 

1η Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 11984/22-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) απόφασης Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013) και Πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

31-5-2021 

Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 134/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ) Απόφασης Δ/νσης Δασών Ζακύνθου με θέμα "Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του"

18-3-2021

Ενημέρωση για περιοχές εκτάσεων, οι οποίες στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εμφανίζονται με χαρακτηρισμό ΔΑ-4 ή ΔΑ-4-ΑΝ, σύμφωνα με ισχύουσες πράξεις της διοίκηση Ενημέρωση για περιοχές εκτάσεων, οι οποίες στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εμφανίζονται με χαρακτηρισμό ΔΑ-4 ή ΔΑ-4-ΑΝ, σύμφωνα με ισχύουσες πράξεις της διοίκηση 

3-3-2021

Ερμηνεία Δασικού Χάρτη και Διαδικασίας Υποβολής Αντιρρήσεων 

26-2-2021

Ανάρτηση δασικών χαρτών του συνόλου των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της ΠΕ Αχαΐας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

12-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της ΠΕ Ηλείας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη ΠΕ Αιτ/νίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-2-2021

Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη της ΠΕ Αιτ/νίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

04-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη της ΠΕ Κορινθίας εκτός των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

03-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Αρκαδίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

03-2-2021

Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικού χάρτη  ΠΕ Κορινθίας

03-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη της ΠΕ Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ.Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

27-1-2021

Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικού χάρτη  ΠΕ Λευκάδας

26-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Αργολίδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

20-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

15-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

23-9-2020

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την Π.Ε. Αχαΐας - Ορθή Επανάληψη

24-8-2020

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την Π.Ε. Αχαΐας

21-8-2020

Παράταση της Πρόσκλησης προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη - Π.Ε. Κορινθίας

30-7-2020

Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη - Π.Ε. Κορινθίας 

20-7-2020

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σχετικά με την προσκόμιση διοικητικών πράξεων σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών - Π.Ε. Κεφαλληνίας -Ιθάκης

20-7-2020

Ανακοίνωση για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις του αρ.3 του ν.998/1979 και της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020(ΦΕΚ 2773/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το σύνολο του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αχαΐας

15-1-2019

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου

14-8-2018

Ανακοίνωση τρίτης παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου

22-6-2018

2η Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

28-2-2018

Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

21-12-2017

Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (ΦΕΚ 456/Δ/29-12-2017)

15-12-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

26-04-2017

Τροποποίηση της αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία αυτής

10-02-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

03-02-2017

Ανάρτηση του δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (συνημμένα ο πίνακας των ΟΤΑ) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

03-02-2017

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη ΠΕ Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους, Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (σύμβαση Δ4-06) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του

27-01-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (κωδικός ΔΧ‐04) και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

27-01-2017

Ανάρτηση του δασικού χάρτη, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

13-01-2017

Ανάρτηση των δασικών χαρτών 274 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

13-01-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του 


 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ     (Link με Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ)

 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Τοπική Κοινότητα Λεχαινών

Ημερομηνία ανάρτησης : 11-07-2011

Aνακοίνωση ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων δασικού χάρτη Λεχαινών

Χάρτες : 02520_42030_DX.pdf        02560_42000_DXyp.pdf     02560_42030_DXyp.pdf     02560_42060_DXyp.pdf     02600_42000_DXyp.pdf
            02600_42030_DXyp.pdf     02600_42060_DXyp.pdf     02600_42090_DXyp.pdf     02640_42000_DXyp.pdf     02640_42030_DXyp.pdf


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου Δημοτικής Ενότητας Πύργου Δήμου Πύργου.

Ημερομηνία ανάρτησης : 07-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη και πρόσκληση ενδιαφερομέων για υποβολή αντιρρήσεων.

Χάρτες : συμπιεσμένα αρχεία   Μέρος 1,     Μέρος 2,     Μέρος 3,     Μέρος 4,    Μέρος 5,    Μέρος 6,      Μέρος 7,      Μέρος 8,     Μέρος 9,      Μέρος 10


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης και Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας

Ημερομηνία ανάρτησης : 16-12-2011

Γνωστοποίηση ημερομηνιών για το πέρας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας.

Βάση Δεδομένων δασικού χάρτη.

Xάρτες : 03280-41040DX.pdf     03280-41010DX.pdf     03280-40980DX.pdf     03240-41040DX.pdf     03240-41010DX.pdf     03240-40980DX.pdf
            03200-40980DX.pdf     03200-40950DX.pdf     03160-41010DX.pdf     03160-40980DX.pdf


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων

Ημερομηνία ανάρτησης : 05-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Για τους δασικούς χάρτες κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο  με χάρτες και τα σχετικά έγγραφα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Τοπικές Κοινότητες Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων :

Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013

Ανάρτηση δασικών χαρτών και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Κορίνθου , ΔΚ Λεχαιού , ΔΚ Περιγιαλίου , ΤΚ Κάτω Άσσου

 Δασικοί χάρτες 

Τοπικές Κοινότητες Βραχατίου, Κοκκωνίου, & Νεράντζης Δ. Βέλου-Βόχας :
Ανάρτηση δασικών χαρτών Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχατίου, Κοκκωνίου & Νεράντζης Δήμου Βέλου-Βόχας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των :

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Βραχατίου  ,  ΔΚ Κοκκωνίου  ,   ΔΚ Νεράντζης.

 Δασικοί Χάρτες 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013
 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. - Απόφαση ανάρτησης.

 Δασικοί χάρτες