Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 06 Μαϊος 2022 11:33

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Απρίλιος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Απρίλιος 2022" πατήστε εδώ