Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 14:50

Πρόσκληση για την στελέχωση με προσωπικό κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Δασοπονίας) του Δασαρχείου Μεσολογγίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ