ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε στο συννημένο αρχείο Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και το Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς βρίσκονται στα συννημένα αρχεία
Για τις παλαιότερες Αναρτήσεις στην Κατηγορία "Προμήθειες - Προκηρύξεις - Συμβάσεις" πατήστε εδώ