ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης των προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργατών-εργατριών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών στην Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.…
Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης των προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. – Ανάδειξη μειοδότη για τα Τμήματα 1,2,3,5,6,7,8,9,11 & 12 - Κήρυξη αυτού…
Το Δασαρχείο Αμαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόμων στην περιφέρεια του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» και «Συντήρηση δασικών δρόμων στο δάσος Θινών Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003585135)
Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης ένστασης στο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (Διακήρυξη 4/2018)
Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας, έτους 2018 (Δ.Ε Ανδρίτσαινας, Σκιλλούντος, Αλιφείρας και Βώλακος)». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003572883)
Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2018». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003572842)
Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003568206)