ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Η Απόφαση για τον καθορισμό χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπρoσώπων υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η Απόφαση για τη διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων στο Υπουργικό Συμβούλιο της ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι καθώς και το σχετικό ΦΕΚ (1870/Β/07-05-2021) είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση
Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ (41η Εγκύκλιος) και εδώ (42η Εγκύκλιος) Η Εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι καθώς και το σχετικό ΦΕΚ (1686/Β/24-04-2021) είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση