ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018.
Για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. πατήστε στο συνημμένο αρχείο
Για να δείτε την Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2022 (με έτος γέννησης 2001) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής πατήστε το συνημμένο αρχείο
Οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες εκλογέων και οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα, θα ψηφίσουν στην Πάτρα, στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών- Αθηνών αρ. 28, στον 4ο όροφο του ανωτέρω καταστήματος στον χώρο υποδοχής αυτού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Κοινοποίηση οριστικού πίνακα υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) (Το σχετικό έγγραφο του τμήματος προσωπικού είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση)
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. . Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 13 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και θα διαρκέσει από την 8η πρωινή (08:00 π.μ.)…
Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Εφορευτικών Επιτροπών των μονίμων υπαλλήλων και των επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών μελών των αντιστοίχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την χρονική περίοδο από…