ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η πλήρης εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
  Οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων είναι διαθέσιμοι ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η πλήρης απόφαση σχετικά με την προκήρυξη εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η πλήρης εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Εφορευτικών Επιτροπών των μονίμων υπαλλήλων και των επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών μελών των αντιστοίχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για τη χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως…
Η πλήρης ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής, σχετικά με τις εκλογές εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ