ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το Ύπόδειγμα Πλάνου Εργασιών' είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η  εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 11:59

Υποβολή Υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982

Η εγκύκλιος για την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982 που αφορούν στο διάστημα του Β΄ εξαμήνου 2020 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2024 (με έτος γέννησης 2003) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 9