Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 13:17

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το Ύπόδειγμα Πλάνου Εργασιών' είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση