Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 11:59

Υποβολή Υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982

Η εγκύκλιος για την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982 που αφορούν στο διάστημα του Β΄ εξαμήνου 2020 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση