ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Δ/νση - Τμήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) καθώς και τις υπηρεσίες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση - Τμήματα Αστικής Κατάστασης), δεν θα είναι…
Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 248 ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α' 133) και των διοικητικών αλλαγών που αυτή επιφέρει, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Αχαΐας από τις 07 Ιανουαρίου 2019
Λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Ζάκυνθο κρίθηκε αναγκαίο να μεταστεγαστούν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης), στο «Μικρό Διοικητήριο» (Ελευθερίου Βενιζέλου 1), αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των νέων χώρων.…
Λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Ζάκυνθο κρίθηκε αναγκαίο να μεταστεγαστούν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης), στο «Μικρό Διοικητήριο» (Ελευθερίου Βενιζέλου 1), αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των νέων χώρων.…
Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ενηµερωτικο e-mail Help Desk ΠΣ Ιθαγένειας στις 27.7.2018) Πληροφορίες Γραφεία 4, 5 και 6