ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 11:14

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδόσει οδηγίες σε ψηφιακή μορφή σχετικά με την νόσο COVID-19, οι οποίες είναι προσβάσιμες από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες  
Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)
Εγκύκλιος του τμήματος προσωπικού προς υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από όσους υπαλλήλους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόµου
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, έργων και μελετών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, της εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας (CPV: 45111100-9). Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.