ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 12687/20-03-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 939/Β/20-03-2020) σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί και εκκρεμεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νεώτερη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται η αναστολή της υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μέχρι και την Παρασκευή,…
Η απόφαση για πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου παρατείνεται έως και την 27η Απριλίου 2020. Η απόφαση έχει ληφθεί στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, από τον Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.…
Τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 για το Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3. "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων", από 31-03-2020 σε 07-04-2020, όπως φαίνεται στο κείμενο που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που απαιτείται για την αίτησή σας να υποβάλλετε υποέργο αρχαιολογίας σας…
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και έως 10-04-2020 η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης…
Σύμφωνα με την από 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (42 Α΄) και το με Α.Π. 12540/2020 από 11 Μαρτίου 2020 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), αναστέλλεται η υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού από την Διεύθυνση Αλλοδαπών…