ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση
Η Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου σας προσκαλούν να συμμετάσχετε: στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Γαλάζια Ανάπτυξη - Νέες προοπτικές και τάσεις» στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00. στην ανοιχτή ψηφιακή φωτογραφική έκθεση με θέμα «BLUE…
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παράτασης της πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Κορινθίας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Κορινθίας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση
Από την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ανακοινώνεται ότι προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει κάθε ατομική διοικητική πράξη που διαθέτει των περιπτώσεων ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03- 07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης…