ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

H πλήρης ανακοίνωση για την ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε. Αιτ/νίας είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 12:17

Ειδοποίηση του άρθρου 88 του Ν. 4714/2020

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αρκαδίας είναι διαθέσιμο εδώ
Το Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικού χάρτη ΠΕ Κορινθίας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο 19-2-2021 της με αριθ. κατ. 25/2019 από 12-06-2019 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των: 1) Μπούζα Ευγενίας κλπ. (συν. 375) και κατά της υπ' αριθμ. 87/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία καθορίστηκαν οι οριστικές μονάδες αποζημίωσης για τα ακίνητα…