Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 10:15

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Ηλείας είναι διαθέσιμο εδώ