Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 10:49

Ορισμός διμελούς επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη μελών επιτροπών διαγωνισμών έτους 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.

Η πλήρης απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ