Χρήσιμα Εργαλεία Λόγω Covid

Τηλέσυνεδρίαση

Δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής Skype να επικοινωνήσουμε δωρεάν διαδικτυακά με άλλους συναδέλφους, Προϊσταμένους, Υπηρεσίες, κλπ. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί…

Δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής Skype να επικοινωνήσουμε δωρεάν διαδικτυακά με άλλους συναδέλφους, Προϊσταμένους, Υπηρεσίες, κλπ. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί από το σύνδεσμο: https://www.skype.com/el/get-skype/.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση στον υπολογιστή

Για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και για να ελαττωθεί η φυσική παρουσία, μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή στο γραφείο…

Για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και για να ελαττωθεί η φυσική παρουσία, μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή στο γραφείο η εφαρμογή του λογισμικού απομακρυσμένης επιφάνειας AnyDesk από το σύνδεσμο: https://anydesk.com/el.