Γενικά (11)

Για να δείτε τα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις κατηγορίες αδειών διαμονής παρακαλούμε πατήστε (κλικ) πάνω στο όνομα της κατηγορίας.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης για :

Πυροσβεστικό Σώμα: 199

Αστυνομία: 100

ΕΚΑΒ: 166

ΔΕΗ: 10500

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός: 112


Τηλέφωνα Αρχών Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 'Εκτακτες ανάγκες : (Αρχεία σε pdf  )

Αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας

Αστυνομικές Αρχές Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δήμαρχοι & Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λιμεναρχεία

Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων

Νοσοκομεία

Τηλέφωνα για σεισμούς - ΕΛΓΑ

espa

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 289.274,13 € Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 22/02/2016

espa

Τίτλος Πράξης Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης στην περίοδο 2016-2022
Δικαιούχος Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Προϋπολογισμός Πράξης 289.274,13 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία ένταξης 22/02/2016
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Άξονας Προτεραιότητας 2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα 6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος 6.b.1 - Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων
Δράση 6.b.1.1-a. - Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,,αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ,και σε συμφωνία με την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και τις ενσωματώσεις,τους στο εθνικό δίκαιο. Σκοπός της Οδηγίας 2006/7/EΚ, είναι η θέσπιση των,κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και η διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών,προτύπων για να επιτευχθεί η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας,των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσια υγείας.,Ειδικότερα, έχουν θεσπιστεί μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες, που αφορούν,στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη,διαχείριση της ποιότητάς τους και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό,σχετικά με αυτήν.

Επίσης οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα,κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων,Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η παρούσα πρόταση αφορά την,υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων στις ακτές κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2016 – 2022 και περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών,κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιείται,από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης,Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) κατά τη διάρκεια της,κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους. Η παρακολούθηση γίνεται σε καθορισμένες,ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία,δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα.

• Μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης,νέων ακτών), την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων,κολύμβησης, με στόχο την περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών,αυτών, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα,των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

• Ενημέρωση του κοινού, σε εύκολα προσιτό χώρο κοντά σε,κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης (με τοποθέτηση πινακίδων) ώστε να διαδίδονται,ενεργά και να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής,περιόδου η γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων, η πιο πρόσφατη,ταξινόμησή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων. Το σύνολο,των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, οι,ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης, κλπ, αναρτώνται στον ιστότοπο,www.bathingwaterprofiles.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου,Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(Πατήστε πάνω στο χάρτη για λεπτομέρειες σε διαδραστικό χάρτη)

xarths Yphresivn 

 

politiki prostasia 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442 ΠΑΤΡΑ   Τηλ. 2610-461433,435    Fax: 2610-461434 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:  Τηλ. 210-3359002, 210-3359003      URL: www.civilprotection.gr

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει έδρα την Πάτρα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.