Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019 12:33

Ορισμός υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2019

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.