Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 12:16

Σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης των δασικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

Συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των δασικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα για τα υπομέτρα 8.3 & 8.4, πραγματοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, 10/02/2020, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

Στην υπηρεσιακή συνάντηση συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δρ. Δημήτριος Βακάλης, οι διευθυντές του Υπουργείου Σταύρος Τσιλίκουνας και Ευάγγελος Γκουντούφας, καθώς και προϊστάμενοι και στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και των Διευθύνσεων Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, ενώ παρευρέθη και ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., Νικόλαος Παπαθεοδώρου.