Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 12:50

Συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

«Η περιφερειακή πόλη του 2030» ήταν το αντικείμενο της ομιλίας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Νικολάου Παπαθεοδώρου, στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στους χώρους της Achaia Clauss στην Πάτρα.

Η εισήγησή του επικεντρώθηκε σε αποδοτικές πρακτικές, που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και τις βοήθησαν να μετεξελιχθούν σε σύγχρονες λειτουργικές, καλαίσθητες και ασφαλείς πόλεις του μέλλοντος.

Στην συνεδρία συμμετείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι στον αστικό σχεδιασμό φορείς και βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν στην ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων λαμβάνοντας υπόψη και την υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογικών λύσεων.

Παρεμβάσεις έκαναν, επίσης, οι Δημήτρης Κατσαρός, Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας, και Στέφανος Μίχος, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι. σε καινοτόμες πρακτικές στην πολιτική προστασία από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα που μπορούν να συμβάλλουν υπό προϋποθέσεις στην αστική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο νέο σύστημα πρόωρης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), θερμικών/οπτικών καμερών και μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου SFEDA - "Σύστημα Εποπτείας Δασικών Περιοχών για την Έγκαιρη Ανίχνευση και Αξιολόγηση Δασικών Πυρκαγιών στη Περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου" και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «INTERREG  Balkan-Mediterranean  2014-2020»