Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 09:39

Ημερίδες Διαβούλευσης επί των Προσχεδίων της «1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης» και του «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ημερίδες Διαβούλευσης επί των Προσχεδίων της «1ης Αναθεώρησης  του Σχεδίου Διαχείρισης» και του «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» των Λεκανών Απορροής Ποταμών  του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02), που συνδιοργάνωσαν στη Πάτρα 14/9 & 15/9 η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  και η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι, κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου. Στις ημερίδες συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμαρχοι, άλλοι αυτοδιοικητικοί φορείς,  εκπρόσωποι συλλόγων και  φορέων, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες, πολίτες καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων  και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Η διαβούλευση δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση των ημερίδων, συνεχίζεται  μέσω των  ειδικά διαμορφωμένων ιστότοπων:1)  http://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/  για την 1η Αναθεώρηση  του Σχεδίου Διαχείρισης και 2)http://floods.ypeka.gr για το  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.