×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 49
Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 14:18

Ομιλία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Παπαθεοδώρου στην ημερίδα: «Επιτελικό Κράτος – Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

«Επιτελικό Κράτος – Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., με κεντρικό ομιλητή τον Συντονιστή, Νικόλαο Παπαθεοδώρου.

 

Ο κ. Παπαθεοδώρου, κατά την ομιλία του ανέλυσε θέματα, όπως:

  • Η μεταρρυθμιστική διαδικασία στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση και η αναγκαιότητα προσαρμογής μας στις αλλαγές.
  • Η πορεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, μετά την ενεργοποίηση του αρ. 28 του ν. 4325/2015, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του Ν. 4368/2016,
  • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε. σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Ν. 4270/2014, Ν. 4336/2015, Ν. 4337/2015, Ν. 4438/2016, Ν. 4446/2016 κ.λ.π.) από 1.1.2017, νέες διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/2016),
  • Οδικός Χάρτης ενεργειών μας σε κρίσιμα ζητήματα οργάνωσης (αξιολόγηση δομών, νέα ηλεκτρονικά οργανογράμματα, αξιολόγηση προσωπικού, διοίκηση με στόχους, στεγαστικό υπηρεσιών μας, διαμόρφωση/εκτέλεση Προϋπολογισμού βάσει στόχων κ.λ.π)
  • Αποτελεσματική εφαρμογή δημοσίων πολιτικών (δασικοί χάρτες, πολιτική προστασία, ανοικτά περιβαλλοντικά ζητήματα, μεταναστευτικό, αξιοποίηση κοινωφελών περιουσιών, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, εξοικονόμηση πόρων, εποπτεία ΟΤΑ κ.λ.π.),
  • Επένδυση στην εξωστρέφεια, με ουσιαστικό αυτοέλεγχο της δράσης μας, διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας με Ανεξάρτητες Διοικητικές και Ελεγκτικές Αρχές. Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. Ετήσια σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων της δράσης μας.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές της Α.Δ., Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Αντώνης Κανταρτζόπουλος, Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διον. Παναγιωτόπουλος, Εσωτερικής Λειτουργίας, Γεωργία Πατακιάρα, καθώς και προϊστάμενοι και στελέχη όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η παρουσίαση του Συντονιστή κ. Παπαθεοδώρου στα πλαίσια της ημερίδας  pdf