Γενικά (10)

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης για :

Πυροσβεστικό Σώμα: 199

Αστυνομία: 100

ΕΚΑΒ: 166

ΔΕΗ: 10500

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός: 112


Τηλέφωνα Αρχών Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 'Εκτακτες ανάγκες : (Αρχεία σε pdf  )

Αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας

Αστυνομικές Αρχές Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δήμαρχοι & Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λιμεναρχεία

Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων

Νοσοκομεία

Τηλέφωνα για σεισμούς - ΕΛΓΑ

espa

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 289.274,13 € Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 22/02/2016

espa

Τίτλος Πράξης Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης στην περίοδο 2016-2022
Δικαιούχος Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Προϋπολογισμός Πράξης 289.274,13 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία ένταξης 22/02/2016
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Άξονας Προτεραιότητας 2 - «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα 6b -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος 6.b.1 - Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων
Δράση 6.b.1.1-a. - Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,,αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ,και σε συμφωνία με την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και τις ενσωματώσεις,τους στο εθνικό δίκαιο. Σκοπός της Οδηγίας 2006/7/EΚ, είναι η θέσπιση των,κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και η διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών,προτύπων για να επιτευχθεί η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας,των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσια υγείας.,Ειδικότερα, έχουν θεσπιστεί μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες, που αφορούν,στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη,διαχείριση της ποιότητάς τους και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό,σχετικά με αυτήν.

Επίσης οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα,κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων,Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η παρούσα πρόταση αφορά την,υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων στις ακτές κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2016 – 2022 και περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών,κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιείται,από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης,Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) κατά τη διάρκεια της,κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους. Η παρακολούθηση γίνεται σε καθορισμένες,ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία,δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα.

• Μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της,Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης,νέων ακτών), την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων,κολύμβησης, με στόχο την περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών,αυτών, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα,των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων.

• Ενημέρωση του κοινού, σε εύκολα προσιτό χώρο κοντά σε,κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης (με τοποθέτηση πινακίδων) ώστε να διαδίδονται,ενεργά και να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής,περιόδου η γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων, η πιο πρόσφατη,ταξινόμησή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων. Το σύνολο,των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, οι,ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης, κλπ, αναρτώνται στον ιστότοπο,www.bathingwaterprofiles.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου,Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(Πατήστε πάνω στο χάρτη για λεπτομέρειες σε διαδραστικό χάρτη)

xarths Yphresivn 

 

politiki prostasia 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442 ΠΑΤΡΑ   Τηλ. 2610-461433,435    Fax: 2610-461434 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:  Τηλ. 210-3359002, 210-3359003      URL: www.civilprotection.gr

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει έδρα την Πάτρα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται στην βάση :
(α) της Διοικητικής Αποκέντρωσης, άρθρο 101 «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και
(β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρθρο 102 «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». 
Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Oι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αυτοτελείς διοικητικές μονάδες αρμόδιες με αποστολή τις εκτελεστικές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης τους.
Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαχειρίζεται:
-Κρατικές υποθέσεις που για συνταγματικούς λόγους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση (έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία δασών, διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και του κρατικού πλούτου κλπ)
-Κρατικές υποθέσεις που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου κράτους.
-Κρατικές υποθέσεις που αποβλέπουν στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.


ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ :

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Έδρα

Συντονιστής

  Αττικής Αθήνα Κοκκινάκης Σπυρίδων
  Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκη Σάββας Ιωάννης
  Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννινα Μιχελάκης Βασίλειος
  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Λάρισα Ντίτορας Νικόλαος
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Πάτρα Παπαθεοδώρου Νικόλαος
  Αιγαίου Πειραιάς Θεοδωρίδης Νικόλαος
  Κρήτης Ηράκλειο Κοζυράκη Μαρία

 

Βασικά στοιχεία για την λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :
 

«Με το αρ. 28 του Ν. 4325/2015 καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήθηκε  θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο "Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης". Η εν λόγω θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου. Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών».

Nόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), άρθρο 28: "Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης"  pdf


Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 37/Α/07-06-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"    pdf


Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ΠΔ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010)pdf


Οργανόγραμμα σε Διάγραμμα με βάση το ΠΔ139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010)  pdf


Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης  pdf


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων     pdf  (ΦΕΚ 491/Β/31-03-2011)


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου    pdf  (ΦΕΚ 480/Β/29-03-2011)


O Α! βαθμός Αυτοδιοίκησης, συγκροτείται απο 52 Δήμους.

 26 Δήμοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
 19 Δήμοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  7 Δήμοι στην Περιφέρεια Ιονίου.

Ο Β! βαθμός Αυτοδιοίκησης συγκροτείται απο 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες) με αιρετό επικεφαλής τον Περιφερειάρχη. 

 Γεωγραφική έκταση: 29.133 τετρ. χλμ. (περίπου το 22% της Ελληνικής επικράτειας)  Πληθυσμός: ~1.500.000 κάτοικοι (14% του Ελληνικού πληθυσμού ζει εδώ)