ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (6)