ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας, Έτους 2020» περιοχή Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων & Πύργου, Δ.Ε. Σκιλλούντος και Βώλακος, με το σύστημα προσφοράς ενιαίου…
Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου του Δάσους Βασιλικής έτους 2020» με το σύστημα προσφοράςποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη…
Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας» περιοχή Δήμου Ζαχάρως, Δ.Ε. Ζαχάρως, προϋπολογισμού 13.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006737172 2020-05-20).
Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας» περιοχή Δήμου Ζαχάρως, Δ.Ε. Φιγαλείας, προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006737024 2020-05-20).
Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη  αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020» προϋπολογισμού 19.800,00€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006734850 2020-05-20).
Το Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020» προϋπολογισμού 16.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006715622 2020-05-15).
Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2020» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00…