Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 14:41

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του Έργου: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του Έργου: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΡ60160009.