Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019 09:10

Περίληψη διακήρυξης β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 53409/2019 (ΑΔΑ:Ω3ΡΞΗ-Ε1Α) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης.

 Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.