Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 14:11

Περίληψη διακήρυξης α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι:

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 53409/2019 (ΑΔΑ:Ω3ΡΞΗ-Ε1Α) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης.

 Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.