Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 12:25

Δημόσια κλήρωση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών»

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου με τίτλο: «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών».

 Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.