Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 09:37

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου - Στέγαση Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. του Ν. Κεφαλληνίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των παρακάτω Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδας και Ιονίου του Ν. Κεφαλληνίας:

  • Τμήμα Αδειών Διαμονής
  • Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού και
  • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα κτιριολογικά προγράμματα όλων των υπηρεσιών διατίθενται ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση