Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 11:17

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δασαρχείου Αγρινίου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2019» (ΑΔΑΜ 19PROC005217074 2019-07-04)

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2019».

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.